Bredvik 2018


Se under menyvalet "Aktiviteter" vad som är på gång!

 

 

Kallelse till Bredviks byastämma

Tisdag 1/5-2018 kl 13.00 till ca 14.30 hålls byastämma för skatteägare/delägare i samfälligheten.

Från ca 14.30 är även övriga bybor välkomna.

Plats, Bredviks bygdegård.

Välkommen

Byålderman


Alla som bor i Bredvik, Bäcknäset och Nyvik!

Bredvik bygdegårdsförening äger och förvaltar bygdegården, bagarstugan, dansbanan, bastun och servicehuset på Bäcknäset, som är under byggnad. Vi arrangerar även ett antal träffar för medlemmarna, där vi får umgås, äta och fika.

Om Ni tycker att denna verksamhet är värdefull är vi tacksamma om Ni betalar in medlemsavgiften för 2018, 200-kr per familj, 100-kr för enskilt medlemsskap. Betala till Bg. 5574-5665 eller till SWISH 1232091528. Var vänliga att uppge namn vid inbetalning.

På Valborgsmässoafton 30/4 planerar vi för grillning av medhavd mat och majbrasa på Bäcknäset.

Lördag 2/6 har vi städdag på Bäcknäset tillsammans med båtklubben.

Den årliga grillfesten på Bäcknäset tillsammans med byamännen och båtklubben blir lördag 4/8.

Vi planerar för en höstmarknad på Bäcknäset lördagen 25/8, där det blir försäljning av plantor, grönsaker, honung etc. av det överskott som förhoppningsvis blir av byns odlares ansträngningar.

After-work planeras 26/10.

Det årliga besöket av tomten med servering av gröt och skinkmacka sker 16/12.

Under hösten fick bygdegårdsföreningen en större donation av ett par i byn. Donationen täckte kostnaden för panel, fönstersmygar och list till servicehuset på Bäcknäset och detta inre ytskikt monterades av ett gäng av byns allra bästa snickare under några veckor. Vi är verkligen tacksamma för de pengar och det arbete vi har kunnat investera i byggnaden.

Om det finns andra i byn som blir inspirerade av detta är Ni välkomna med Er donation, stor som liten, på Bg. 5574-5665 eller SWISH 1232091528. Skriv bara ”donation” och namn.

Vi ser fram mot ett spännande år med många tillfällen till gemenskap mellan ung som gammal.Mer information om träffarna kommer på anslagstavlorna.

Styrelsen
Bredviks ideella Bygdegårdsförening.
Ordf. Jan Sörensen mob. 070 6319063, E-post: jan.sorensen@bredvik.net


 

Har du något på gång?
Skicka in det du vill ha infört till