Bredvik 2020


Se under menyvalet "Aktiviteter" vad som är på gång!

 

 

Bredviks byastämma 2020

På grund av coronapandemin är Bredviks byastämma framflyttad till lördag den 1 aug 2020.

Kallelse och dagordning till bystämman 1 augusti kommer att skickas ut. 

Har du något på gång?
Skicka in det du vill ha infört till