Bredvik 2019


Se under menyvalet "Aktiviteter" vad som är på gång!

 

 

Kallelse till Bredviks 180:e byastämma

Onsdagen 1/5- 2019 kl. 13.00 till ca 14.30 hålls byastämma för skatteägare/delägare i samfälligheten.

Från ca 14.30 är även övriga bybor välkomna.

Plats, Bredviks bygdegård.

Välkommen
Byålderman


 

Har du något på gång?
Skicka in det du vill ha infört till